Een veilige sport- en speelplek voor vluchtelingen kinderen in Chios

Sterre Koning x Movement On The Ground
from €5,000 (84%)

ENGLISH BELOW

------------------------------------------------------

Op het Griekse eiland Chios werkt Movement On The Ground in het vluchtelingenkamp Vial. Het doel van Movement On The Ground is om de leefomstandigheden van de bewoners in het kamp te verbeteren en te zorgen voor een veilige, waardige, en helende omgeving.

In het Vial vluchtelingenkamp op Chios worden mensen opgevangen die gevlucht zijn uit hun thuisland door oorlog, vervolging en armoede. Een groot deel van de inwoners in het kamp is kind, zij wonen hier met weinig voorzieningen en zonder toekomstperspectief.

 

Movement On The Ground wil ervoor zorgen dat kinderen weer de ruimte krijgen om kind te zijn en kunnen dromen over mogelijkheden. Dit is waarom wij een veilige sport en speelplek willen maken in het vluchtelingenkamp op Chios. Plekken waar meisjes en jongens kunnen rondrennen, plezier maken en glimlachen. Samen sporten en spelen is van onschatbare waarde voor een menswaardig bestaan en een meer onbezorgde jeugd. Het is goed voor kinderen hun gezondheid en ontwikkeling, zorgt voor een zinvolle dagbesteding en leert hen over normen en waarden.

Movement On The Ground en Sterre Koning willen €5000 ophalen om deze veilige sport en speelplek te creëren. Met dit geld:

  • Installeren we een nieuw voetbalveld
  • Zorgen we dat er plekken zijn waar kinderen en hun ouders kunnen kijken naar de sportwedstrijden
  • Maken we de ruimte rondom het veld kleurrijk en inspirerend
  • Creëren we een kindvriendelijke omgeving waar kinderen zorgeloos kunnen spelen

 

Over Movement On The Ground
Movement On The Ground zet zich in tijdens humanitaire crisissen wanneer onschuldige mannen, vrouwen en kinderen door klimaatverandering, armoede en oorlog hun huis zijn kwijtgeraakt. Het is onze missie om een menswaardig, duurzaam en innovatief antwoord te bieden op de vluchtelingencrisis in Europa. Wij geloven dat vluchtelingenkampen meer inclusief en zelfvoorzienend zouden moeten zijn.

 

Movement On The Ground works in the Vial refugee camp on the Greek island of Chios where we aim to improve the living conditions of the residents in the camp and to provide a safe, dignified and healing environment. The Vial refugee camp houses people who have had to flee their homeland because of war, persecution and poverty. Many of the residents in the camp are still children, living in a camp with few services and little opportunities for the future. 

Movement On The Ground wants to ensure that children are given the space to be children again. This is why we want to make a safe space in the camp where children can play and do sports. A place where girls and boys can run around, have fun and smile. Playing together is invaluable for a dignified existence and a more carefree childhood. It has a positive impact on children's health and development, provides meaningful daytime activities and teaches them about norms and values.

Movement On The Ground and Sterre Koning want to raise €5000 to create this safe space to play and do sports. With this money:

  • We will install a new football field
  • We will construct seating areas where children and their parents can watch sport matches 
  • We will make the space around the football field colorful and inspiring 
  • We will create a child-friendly environment that gives children the opportunity to play carefree 

About Movement On The Ground
Movement On The Ground provides support in humanitarian crises when innocent men, women and children have lost their homes due to climate change, poverty and war. Our mission is to provide a humane, dignified, sustainable and innovative response to the refugee crisis in Europe. We believe that refugee camps should be more inclusive and self-sufficient.

View all
€25 18-11-2022 | 11:24
€25 08-11-2021 | 15:33
€25 04-11-2021 | 10:06 Goed bezig Sterre & David!
€25 04-11-2021 | 08:30 Go sterre! 🥳
€25 03-11-2021 | 23:07