Help us renovate the community center in Lesbos <3

Emma De Brabandere

Still to go

from €2.500 (21%)

--- english below ---

Als student interieurvormgeving heb ik ervoor gekozen mijn stage te volgen bij Movement on the Ground in Lesbos. Hier ga ik de komende drie maanden het interieur van hun Community Centre (Ergon) onder handen nemen. In Ergon organiseren we activiteiten voor de bewoners van het nabijgelegen vluchtelingenkamp. Samen met de bewoners willen wij het tech-team opstarten om deze ruimtes beter vorm te geven en zo een veilige en comfortabele omgeving te creëren voor zij die geen thuis meer hebben.

De omstandigheden zijn uitdagend en de middelen schaars, maar juist daarom ga ik deze uitdaging graag aan en vraag ik om jullie hulp!
Met deze fundraising hoop ik het gepaste materiaal te kunnen aanschaffen om samen met de bewoners in het houtatelier aan de slag te kunnen.
Zo kunnen we een womanspace ontwerpen waar vrouwen kunnen samen komen en waar we veilige en comfortabele ruimte activiteiten organiseren. Hiervoor willen we meubels upcyclen tot comfortabele zitbanken, opbergplaatsen organiseren en zo veel meer.

De inspiratie en het enthousiasme zijn alvast in overvloed aanwezig! Nu nog het budget…

Alvast heel erg bedankt vanuit het tech-team en mezelf!
<3
ENGLISH:

As a student of interior design, I have chosen to undertake my internship at Movement on the Ground in Lesbos. Over the next three months, I will be working on redesigning the interior of their Community Centre, Ergon. Ergon is where we organize activities for the residents of the nearby refugee camp. Together with the residents, we aim to establish a tech team to better shape these spaces and create a safe and comfortable environment for those who no longer have a home.

The conditions are challenging, and resources are scarce, but it is precisely for these reasons that I am eager to take on this challenge and ask for your help! With this fundraising campaign, I hope to be able to acquire the necessary materials to work with the residents in the woodshop. This will enable us to design a women's space where women can come together, and where we will organize safe and comfortable space activities. For this purpose, we want to upcycle furniture into comfortable seating, organize storage solutions, and much more.

The inspiration and enthusiasm are already abundant! Now all we need is the budget…

Thank you in advance from the tech team and myself! <3

View all
€10 01-12-2023 | 18:47
€25 21-11-2023 | 09:54
€15 20-11-2023 | 08:44
€15 19-11-2023 | 20:10
€50 12-11-2023 | 20:35